Lý do khiến chiến thắng 30/4/1975 là ngày "Lịch sử của thế giới"

 

Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 - ta cùng ngược dòng lịch sử để được sống lại giây phút hào hùng của dân tộc 42 năm trước.

Nguồn Kênh 14

Ý kiến bạn đọc

Thông báo