Cả trường quay bó tay với câu hỏi | Ai là triệu phú 5/2016 | Hỏi ý kiến khán giả hài hước

Ở câu hỏi số 11. người chơi không trả lời được nên đã nhờ trợ giúp tổ tư vấn. Nhưng lần đầu tiên trong chương trình không ai trong khán giả có thể trả lời được câu hỏi này.
Nguồn Youtube

Ý kiến bạn đọc

Thông báo