Bí quyết đơn giản của một người phụ nữ hạnh phúc

Ngày đăng: 19:20 01/07/2017

Chị hạnh phúc vì chị chính là người đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, chứ không phải trông chờ bất kì một người nào khác mang lại cho chị, kể cả là chồng.

Chị hạnh phúc vì chị chính là người đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, chứ không phải trông chờ bất kì một người nào khác mang lại cho chị, kể cả là chồng.

Thông báo